Valmentava johtajuuskulttuuriarviointi
Hei!


Tervetuloa vastaamaan valmentavan johtajuuskulttuurin kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie sinulta aikaa noin 15 minuuttia. Kyselyssä on kuusi osa-aluetta, joissa kussakin on kolme erillistä kysymystä/väittämää. Valitse jokaisen väittämän kohdalla sinun käsityksesi mukaan parhaiten organisaationne nykytilaa vastaava vaihtoehto.
Lämmin kiitos jo etukäteen!


Ps. Mitä tarkoitamme valmentavalla johtajuudella?
”Valmentava johtajuus on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vaikutetuksi. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa yksilöiden potentiaali vapautuu ryhmän ja organisaation käyttöön. Ryhmän potentiaali tukee vastavuoroisesti yksilöiden voimaantumista. Valmentava johtajuus perustuu luottamukseen ja se kuuluu kaikille.” (Ristikangas & Ristikangas 2013):